"בנק חב חובות אמון מוגברות בשלושה מעגלים משפטיים וכלפי שלושה סוגים של נפגעים פוטנצייאלים:כלפי לקוחותיו…כלפי ערבים….כלפי צד ג' שעלול להיפגע…"
ע"א 168/86 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לה כוריאר בע"מ ואח', פ"ד מ"ב (3) 77

בנקאות

 

"וקם הבנק נגדך"

הבוקר התקשרו אליך מהבנק והתריעו על מצב חשבון הבנק שלך?
קיבלת הודעה שהבנק נוקט נגדך בהליכים לפינוי ולמכירת דירת מגוריך?
הבנק צמצם באופן חד צדדי וללא מתן אזהרה את מסגרת האשראי של העסק?

חשוב לדעת כי התאגידים הבנקאיים, אינם "כול יכולים" ומערכת החקיקה והמשפט בישראל מטילה על הבנקים חובות וסייגים רבים, הכול כדי למנוע מצב בו החזק (הבנק) ינצל את מצוקתו של החלש (האזרח – הלקוח).

כיום, בניגוד לעבר, הוגבלו עד מאוד צעדיהם של הבנק ואין הם יכולים לעשות כנגדך, בעל החשבון/הלווה/הערב, ככל העולה על רוחם.

ברם, מאחורי כול בנק עומדת סוללה של עורכי דין, מומחים ונהלי עבודה נוקשים, כך שמומלץ, במקרה ונקלעת לעימות מול הבנק, לפנות לעו"ד, אשר יסייע בידך לעבור את המשבר בשלום ובמקרה הצורך ינהל עבורך את ההליך המשפטי הסבוך מול הבנק.

תביעות הבנקים נגד הלקוחות נחלקות בעיקרן לשתיים: – האחת, תביעות בסדר דין מקוצר בגין יתרות חוב והשנייה – תביעות למימוש משכון/מימוש משכנתא לרבות פינוי הלקוח מדירת מגוריו ומכירת הדירה.

דירת המגורים הינה ללא צל של ספק דבר היקר לליבו של כל אחד ואחד מאיתנו, ואין מדובר רק בארבע קירות, אלה במקום הבטוח שלך ושל משפחתך.
לפיכך, משרדנו פועל בנמרצות, במקרים בהם מבקש הבנק לפנות את הלווה ומשפחתו מדירתם כדי למוכרה, לסכל את ההליכים הללו מקום בהם הם אינם הכרחיים, תוך שהוא חושף את מחדלי הבנק (מקום בו הם קיימים) או שהוא מבקש למצות הליכים פחות דרסטיים וכואבים.

אשר לתביעות הבנק בגין יתרות חוב, זכור, גם בנק עושה טעויות! אין להתייחס למסמכי הבנק כ"ראה וקדש" אלא שיש לבחון את התנהלות הבנק, תוך הסתייעות באנשי מקצוע, על מנת לחשוף את המחדלים ו/או הטעויות ו/או המעשים האסורים, שהבנק יתכן וחטא בהם.

טורקלטאוב – פילפול סגל, עו"ד | מגדל WE דרך בגין 150 תל אביב קומה 8

טלפון: 03-6956792 | פקס: 03-6956259 | danapilseg@gmail.com yifat@torkelaw.com

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין טורקלטאוב ואח' © 2017