"הצדק הוא

האמת בפעולה"

ייפוי כח מתמשך

עריכת ייפוי כח מתמשך בידי עורך דין שמוסמך לכך*

 

דווקא בתקופה זו, בה סובבים חיינו סביב בריאותנו ושלומנו, זה הזמן להפעיל, לטובת עצמנו ולטובת יקירינו, את אחד ההסדרים החשובים שהתקינה מערכת המשפט בישראל: ייפוי הכח המתמשך.

מהו ייפוי כח מתמשך?

זהו מנגנון פרקטי-רשמי לפיו אדם ממנה מראש, לעת בה לא יוכל לקבל החלטות בעצמו, את מי שהוא סומך עליהם כמי שיקבלו עבורו החלטות בתחומים האישיים, הרכושיים והרפואיים, כולם או חלקם, ויבצעו אותם כפי שהוא היה רוצה. במסגרת מנגנון זה יכול אדם להותיר את שיקול הדעת למיופי-כוחו, ומאידך יכול הוא להורות מפורשות ובפירוט מה וכיצד ייעשה בכל עניין מענייניו, או לקבוע שיטות לפיהן יפעלו מיופי כוחו כדי להכריע בסוגיות הקשורות לו ולרכושו אם וכאשר תאבד לו צלילות דעתו ויתדרדר כושרו הקוגניטיבי, או אם לקה בנפשו.  

מהי האלטרנטיבה לייפוי כח מתמשך?

  • מה שהיה נהוג עד לעדכון החוק: הליך מסורבל, ולרוב מתיש, של פנייה לבית משפט למינוי אפוטרופוס, שמתאפשרת רק לאחר שהאדם ("החסוי") כבר אינו כשיר לקבל החלטות לגבי עצמו.
  • כל עוד לא נעשתה פנייה לבית המשפט אין הכרה בחוסר כשירותו המשפטית, והאדם נתון בסיכון גבוה לניצול כלכלי על ידי חסרי תום-לב, שעלולים להחתימו על ערבויות, הלוואות, הוראות תשלום ואפילו צוואה!.
  • בהליך זה, בניגוד למצב החדש עפ"י ייפוי כוח מתמשך, מי שמחליט על זהות האפוטרופוס איננו האדם עצמו המביע את רצונו, אלא בית המשפט שנאלץ להקיש ולהכריע באשר לטובתו כפי מיטב התרשמותו.
  • כשבית המשפט נתקל בקונפליקטים מהותיים בין בני המשפחה הוא נוטה למנות אפוטרופוס חיצוני; יש בכך לחרוץ גורלות, לא-אחת תוך החטאת כוונותיו של החסוי ויצירת מציאות בלתי הפיכה אגב תסכול קשה לבני המשפחה.
  • לא פעם מנוע אפוטרופוס מלקבל החלטה מסוימת או לבצע צעד בעצמו, והוא נדרש להגיש בקשה לאישור בית המשפט.

טורקלטאוב – פילפול סגל, עו"ד | רחוב הארבעה 21, מגדל פלטינום (קומה 5) תל אביב

טלפון: 03-6956792 | פקס: 03-6956259 | danapilseg@gmail.com yifat@torkelaw.com

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין טורקלטאוב ואח' © 2017