"אילולא היו קיימים הליכי פשיטת רגל,
צריך היה להמציאם למטרה זו,
להציל אסיר מידיו אוסריו"
השופט חיים כהן

פשיטת רגל

 

סגרת את העסק ונותרת בחובות כבדים?
נשמעת דפיקה על הדלת והילדים פוחדים לפתוח ?
מעקלים לוקחים את הטלוויזיה והמחשב של הילד?
מה עושים? איך עוצרים את ההידרדרות?

החוק בישראל פתח מספר אשנבים למי שנקלע לקשיים כלכליים חמורים ומבקש להסדיר את חובותיו ולפתוח בדף חדש – האחד, הוא מסלול פשיטת רגל והשני – מסלול של איחוד תיקים או הכרזת חייב מוגבל באמצעים, במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

פשיטת רגל – הינה המסלול הרצוי, שכן בסיומו של ההליך ניתן צו, הקרוי, צו הפטר, אשר למעשה מאפשר מחיקת כלל החובות ופתיחת דף חדש.

איחוד תיקים / הכרזת חייב מוגבל באמצעים – הינו מסלול אשר מאפשר איחוד כלל החובות המצויים בהוצאה לפועל וע"י תשלום חודשי קבוע, בהתאם ליכולת הכלכלית, ניתן צו עיכוב הליכי עיקולי בנקים, עיקול משכורת, עיקול מיטלטלין וכו' ומושג שקט מסוים.

משרדנו ייבחן יחד איתכם מהו המסלול הנכון עבורכם, שכן לא בכול מקרה אפשר לנקוט בהליכי פשיטת רגל או בהליכי איחוד תיקים/הכרזת פשיטת רגל. להלן פירוט קצר אודות המסלולים האפשריים:

פשיטת רגל
תחילת ההליך הינה בהגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזתך פושט רגל – הבקשה כוללת גם בקשה לעכב את כול ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדך (לרבות חובות שטרם נתבעים בבתי משפט/בהוצאה לפועל)
את הבקשה מגישים למשרדי כונס הנכסים הרשמי במחוז מגורייך.
הבקשה כוללת תצהיר מטעמך, המפרט את נסיבות ההסתבכות, תדפיסי חשבונות בנק, תלושי שכר שלך ושל בן/בת זוגך, הוצאות ארנונה, חשמל, טלפון, מחייה וכו', פירוט בדבר נכסים בבעלותך (נדל"ן, רכבים, תוכניות חיסכון) ועוד למול סך ההכנסות שלכם (המטרה להציג את מכלול ההוצאות חודשיות שלכם כמשק בית למול סך ההכנסות שלכם לרבות קצבת ילדים, משכורות ונכסים).
עלות אגרת הבקשה – _______ ₪.
לאחר הגשת הבקשה הינך מוזמן לחקירה במשרדי כונס הנכסים הרשמי. המטרה – לחקור את היכולת הכלכלית שלך ולקבוע לך צו תשלומים חודשי,שתוכל לעמוד בו.
לאחר מכן כונס הנכסים הרשמי נותן את הסכמתו להגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי המוסמך ותוך זמן מה מודיע לבית המשפט הנכבד את עמדתו – האם הוא מסכים לבקשה (ואז למעשה ניתן צו כינוס נכסים וצו עיכוב כול ההליכים המתנהלים נגדך) או שמא הוא מתנגד לבקשה (ואז הבקשה תיקבע לדיון בבית המשפט).
לאחר שניתן צו כינוס נכסים עליך לשלם מידי חודש את הסכום שנפסק לך כצו תשלומים חודשי וכן להגיש מידי חודש דוח המפרט את הכנסותיך והוצאותיך בליווי קבלות. דע – אי תשלום או אי הגשת דוחות הינן עילה לביטול הליכי פשיטת הרגל המתנהלים כנגדך.
לאחר שבית המשפט מורה על צו כינוס נכסיך כונס הנכסים הרשמי מכנס אסיפת נושים שבה יוחלט מי יהיה הנאמן / המנהל המיוחד (במרבית המקרים אין מניין מספיק באסיפה הראשונה ועל כן נקבע מבעוד מועד מועד נוסף לאסיפות נושים).
ממועד צו כינוס הנכסים עומדת לנושיך תקופה של שישה חודשים להגיש תביעת חוב מנומקת – לאחר המועד הנ"ל נושה שלא הגיש תביעת חוב לא יוכל לתבוע את חובו ממך.
בתום תקופת השישה חודשים דלעיל, על המנהל המיוחד/הנאמן לבדוק את תביעות החוב, והוא מאשרן או דוחה אותן (נושה שתביעת החוב שלו נדחתה רשאי לערער על כך לבית המשפט המחוזי של פשיטת הרגל).
עוד חשוב לציין כי יכולתך הכלכלית וההצהרות שניתנו על ידך ייבדקו לעתים באמצעות חקירה חשאית שתתנהל אודותיך ולכן חשובה אמיתות הדברים הנמסרים מפיך.
בשלב הבא מוגשת בקשה להכריז עליך פושט רגל. כפושט רגל חלות עליך מגבלות שונות כגון איסור שימוש בכרטיסי אשראי, איסור לייסד תאגיד, איסור להיות בעל עניין בתאגיד ועוד .
לאחר שהושלמו כל הליכי פשיטת הרגל הינך רשאי להגיש בקשה להפטר. היה ובקשה זו תתקבל – אזי כול החובות שצברת עד מועד צו הכינוס יימחקו ולא ניתן יהיה לתבוע אותך בגינם.
במקביל לתיאור דלעיל קיים מסלול נוסף – אתה יכול להגיש בקשה הקרויה "בקשה להסדר נושים" – במסגרת בקשה זו אתה מציע לשלם אחוז מסוים מחובותיך (לא פחות מ – 30%). הבקשה מועברת לכנ"ר ולכלל הנושים על מנת לקבל עמדתם. מתכנסות אסיפות נושים כדי לדון בהצעה והיה וההצעה מתקבלת אתה מסדיר את חובותיך בלי להיות מוכרז פושט רגל.
איחוד תיקים/הכרזת החייב מוגבל באמצעים

לעתים, לא ניתן לנקוט בהליכי הוצאה לפועל או שפשוט לא רוצים להיכנס למסלול של פשיטת רגל. במצבים אלה אנו ממליצים לפנות למסלול של הוצאה לפועל.
הדרך הטובה יותר הינה להגיש בקשה, במסגרת תיק הוצאה לפועל המתנהל נגדך, בבקשה להכריז עליך מוגבל באמצעים.
את הבקשה יש להגיש בתיק שבו החוב גבוה במיוחד ו/או בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית התיקים המתנהלים כנגדך.
לבקשה יש לצרף תצהיר הסתבכות, שאלון וכתב ויתור על סודיות לרבות מסמכים כגון תלושי שכר, תדפיסי חשבונות בנק, הסכם שכירות, חשבונות ארנונה, מים, חשמל, בזק וכו'.
בבקשה מבקשים כי תוכרז חייב מוגבל באמצעים (קרי, שאין לך יכולת לפרוע את סך החובות שלך בתקופה הקבועה בחוק).
כב' ראש ההוצאה לפועל בוחן את הבקשה – לעתים הוא נעתר לבקשה מבלי לקבוע דיון, לעתים נקבע דיון או שהבקשה מועברת לתגובת הנושה.
היה והבקשה מתקבלת – אזי ברגע שאתה מוכרז מוגבל באמצעים – מאחדים את כול התיקים המתנהלים נגדך בלשכת ההוצאה לפועל, נקבע לך צו תשלומים חודשי שאותו אתה משלם לתיק האיחוד (והכספים מתחלקים בין כלל נושיך) וניתן צו לעיכוב חלק מהליכים המתנהלים נגדך (צו עיכוב עיקול משכורת, צו עיכוב עיקול מיטלטלין בבית , צו עיכוב עיקולי בנקים וכו').
כאשר מגישים בקשה לאיחוד תיקים – יש לשלם עם הגשת הבקשה 3% מסך חובותיך וכול חודש לשלם את הסכום הנ"ל עד לדיון בבקשה. לכן עדיף פעמים רבות לפעול במסלול של הכרזת חייב מוגבל באמצעים וכך לא צריך לשלם את ה – 3% הנ"ל.
החיסרון העיקרי של מסלול זה למול מסלול פשיטת רגל הוא שהחובות הולכים אתך מכאן ולהבא וסביר שלשנים רבות, בעוד שבמסלול של פשיטת רגל, היה ואין בעיות מיוחדות, יינתן לך בסופו של דבר צו הפטר וכול חובותיך יימחקו.

לסיכום

רשימה זו הינה רשימה קצרה ולא ממצה של המסלולים העומדים לרשותך במקרה בו נקלעת למצב כלכלי חמור, אלא שחשוב להדגיש כי כול מקרה צריך שייבחן לגופו ע"י עו"ד מומחה בתחום ממשרדנו. לכן, אל תהסס להתקשר ואנו נשמח לעזור לך.

טורקלטאוב – פילפול סגל, עו"ד | מגדל WE דרך בגין 150 תל אביב קומה 8

טלפון: 03-6956792 | פקס: 03-6956259 | danapilseg@gmail.com yifat@torkelaw.com

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין טורקלטאוב ואח' © 2017